header2

  • Carelink train their staff to the highest of standards
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"Mae Carelink yn wasanaeth cyflawn a hyblyg. Gyda chefnogaeth ardderchog y drefn yma rydw i'n gallu byw yn weddol annibynol yn fy nhy fy hun.
 
Mae'r gofalwyr yn fy nghynorthwyo gyda thasgau sydd bellach yn anodd imi ac yn gwneud hynny mewn ffordd sydd yn barchus a chyfeillgar.
 
Pan fydd gennyf apwyntiadau ysbyty neu glinig, mae'r gwasanaeth yn gallu cynnig car i'm hebrwng yno.
 
Rwyf hefyd yn defnyddio  yr un gwasanaeth i fynd a fi i siopa yn wythnosol. Bydd un o'r gofalwyr yn fy nanfon i siop o'm dewis ac yna yn fy nghynorthwyo i wneud fy neges. Mae fy nyled i'r gwasanaeth yn fawr iawn"
 

Islwyn Lewis & Eirian Williams

Amlwch

 

"Mae gofalwyr Carelink bob amser yn broffesiynol, yn siriol a chyfeillgar. Maent yn gwneud eu gwaith a mwy."

"Carelink carers are always professional, cheerful and friendly. They do their work and more."

"I have been with Carelink for many years. I am very happy with the care I receive and always feel in control of how that care is given."

"Margeret Wendy Jones"

"My wife and I think we were very lucky the day we came in contact with Carelink.
We now think of staff as freinds as well as carers. They give a first class service on quality,-efficiency and a smile every day.

All we can say is thank you"

Mr & Mrs Robinson

Rhosneigr

“ professional, innotive and dynamic”

Susie Ventrisfield – Senior Project Officer
ChwaraeTeg
December 18 2010

Latest News

  • 1
  • 2